Snabbare affärer och förenklad kommunikation genom effektivare processer

Ett företag specialiserat på effektiva kommunikationslösningar ger Magnificent fortsatt förtroende i ett pågående ledtidsprojekt. I steg ett har ledtiden i försäljningsprocessen reducerats för vissa typer av tjänster. I kommande steg inkluderas hela tjänsteportföljen med mål att skapa snabbare affärer, förenklad kommunikation mellan organisationens enheter samt förenkla lansering av nya tjänster.

Ett tvärfunktionellt projekt som inkluderar Försäljning, Tjänsteutveckling och Produktion.