Nordisk livsmedelsproducent påbörjar ett större förändringsprojekt

Magnificent får förtroendet att leda ett stort förändringsprojekt hos ett nordiskt livsmedelsföretag. Förändringsarbetet syftar till att effektivisera och standardisera produktions-, logistik- och inköpsprocesserna på nordisk basis samt implementera affärssystemet SAP som stöd för detta.