Strategi och ledning av kund- och affärskritisk testning

Magnificent har fått i uppdrag att bistå i arbetet med strategi och ledning av kund- och affärskritisk testning i samband med uppgradering av affärssystem inom ramen för ett större förändringsprogram. Uppdraget utförs för Nordens största leverantör av industriförnödenheter och industrikomponenter och därtill relaterade tjänster, en verksamhet med egen återförsäljarkedja i Norden och närvaro på 200 orter.