Magnificents Lean SixSigma program

Magnificent kör Lean SixSigma program för att ge formell och praktisk Lean SixSigma (LSS) kunskap (Green belt nivå). Utbildningen innehåller klassrumsföreläsningar med presentation av huvudprinciper, koncept och metoder, verktyg/mallar såväl som övningar (individuella och i grupp), diskussioner, praktikfall, simuleringsövningar och uppdrag med avsikt att utveckla deltagarnas praktiska kunskaper i ämnesområdet.