Lean SixSigma (Green belt) hos nordisk livsmedelsproducent

Magnificent får förtroendet att utbilda nyckelpersoner i inom Lean SixSigma (Green belt) i ett nordiskt livsmedelsföretag. Detta som ett led i ett pågående förbättringsarbete.