Lean coachning inom Telekom

Magnificent genomför ett pilotprojekt inom Lean Six Sigma på ett internationellt telekombolag. Syftet är att utvärdera angreppssätt och metodik inför en utrullning av Lean Six Sigma i organisationen.