Nyhetsbrev Q1 – ARLA effektivare affärsprocesser mot ett gemensamt mål

Läs om hur ARLA ökat det nordiska samarbetet i ett lyckat förändringsarbete. Dessutom Magnificents satsning på utbildning och delad kunskap.

p