Månatligt arkiv: mars 2011

Customer Service Strategy turned upside down

Fixing churn is better than providing excellent customer service. It is now a proven fact. Striving for outstanding customer service which exceeds the customers’ expectations and grow general customer satisfaction does not grow sales or increased profitability thru increased customer … Läs mer

Who owns the processes?

Organizations are usually organized by functions, and when they want to improve the way they work, they often have to redesign their processes so they work well across functions. Furthermore, process reengineering gurus such Allan Brache, Jim Champy, and Michael … Läs mer

Mis-management of customer service

More that 80% of company sales typically comes from existing customers, and it is 4-6 times cheaper for a company to grow sales with existing customers than to acquire new sales from new customers. Key to securing and growing sales to existing customers are not to annoy the customers so much thru the customer service, that they will choose to change supplier. Läs mer

Strategic Decision Making Process – Methodology for solving complex business problems well

By Professor and Associated Partner Nils L. Randrup, Magnificent Executive Summary This article is about the way managers approach complex strategic problems. It outlines a general best-practice based strategic decision making process of how to approach, analyze and solve the … Läs mer

Nyhetsbrev Q1 – ARLA effektivare affärsprocesser mot ett gemensamt mål

Läs om hur ARLA ökat det nordiska samarbetet i ett lyckat förändringsarbete. Dessutom Magnificents satsning på utbildning och delad kunskap. p

Ett nordiskt livsmedelsföretag väljer Magnificent för att ta kontroll över sina processer

Magnificent har fått uppdrag av ett nordiskt livsmedelsföretag att ta kontroll över sina processer och genomföra ett antal förbättringsaktiviteter för att stabilisera Orderprocessen.