Att ta kontroll över Kundservice

Magnficent får i uppgift att genomföra en analys av Kundserviceprocessen på global livsmedelsproducent.