Kundombudsmannen ber om hjälp

Magnificent får förtroendet att tydliggöra kritisk gränsyta mot kunderna i ett nordiskt tjänsteföretag.