Månatligt arkiv: februari 2011

Att ta kontroll över Kundservice

Magnficent får i uppgift att genomföra en analys av Kundserviceprocessen på global livsmedelsproducent.

Kundevenemang DIF – Luleå

Torsdag 17/2 genomförde Magnificent ett mycket lyckat kundevenemang i samband med Elitseriematchen Djurgården-Luleå. Bl.a. bjöds det på försnack av legendaren Hardy Nilsson.

Kundombudsmannen ber om hjälp

Magnificent får förtroendet att tydliggöra kritisk gränsyta mot kunderna i ett nordiskt tjänsteföretag.