Ta kontroll över kommunikationsprocessen

Magnificent breddar uppdraget hos ett stort, nordiskt tjänsteföretag och genomför förstudie i syfte att skapa helhetssyn och förbättra effektiviteten inom kommunikationsprocessen.