Case Story: Struktur ger ökad marginal

IT-företaget Caperio verkar på en konkurrensutsatt marknad. Sedan starten år 2000 har företaget haft god tillväxt men ledningen ville öka sin konkurrenskraft genom strukturerade processer för verksamhetsutveckling.

– Vi insåg att för att bli ännu mer framgångsrika hade vi behov av att effektivisera både vårt erbjudande och vårt sätt att utveckla verksamheten, säger Christer Haglund, vd på Caperio.

Konsultföretaget Magnificent fick uppdraget att ta fram en metod för att driva verksamhetsutveckling samt att testa metoden i utvecklingen av ett nytt koncept för logistik.

– Genom intervjuer med processägare i hela organisationen fastställde vi ett nuläge, en målbild samt nödvändiga förändringsbehov, säger Henrik Landahl, VD på Magnificent. Slutrapporten i form av ett business Case togs fram tillsammans med ledningen i en workshop. Vår filosofi är att arbeta tillsammans med organisationen, något som är avgörande för att nå varaktiga resultat.

– Den metod som Magnificent utvecklade bidrog till att skapa struktur kring våra processer och erbjudanden, säger Christer Haglund. Något som direkt lett till att vi ökat vår bruttomarginal och blivit mer lösningsorienterade. Vi har ett starkt koncept och känner oss ha de processer som krävs för snabbt kunna anpassa oss efter marknadens krav.

Caperio som hjälper stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp genom skräddarsydda lösningar omsätter 300 miljoner kronor (2008). Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg.