Utvärderar potentialen i förändrat arbetssätt

Magnificent har fått uppdraget av en verkstadskoncern att genomföra en förstudie i syfte att utvärdera potentialen i ett förändrat arbetssätt inom offert- och order hanteringen.