Rätt stöd i tuffa tider

Finanskrisen tvingar företag till snabba omprioriteringar. Det ökar vikten av att införa väl fungerande arbetsprocesser som matchar de nya riktlinjerna.

Flexibilitet och snabbrörlighet har de senaste åren rankats som viktiga framgångsfaktorer av svenska företag. Och aldrig är snabba förändringar så betydelsefulla som under en lågkonjunktur.

– Ju snabbare man är på att ställa om, desto större chans har man att överleva som företag, säger Petter Arvidsson, partner och ansvarig för tjänsteutbudet på Magnificent. Företag är ofta kvicka att sätta upp nya mål och strategier, men många har vårt att bryta ner dem till en operativ nivå, säger han. Det är där Magnificent kommer in i bilden.

– Vi hjälper till att överbrygga gapet och ser vad strategierna innebär i form av processer och arbetssätt för medarbetarna.

Vissa uppdrag gäller omfattande projekt där till exempel ett globalt företag vill införa ett gemensamt arbetssätt inom hela organisationen, andra om hur man ska få specifika processer att fungera. I besparingstider vill många företag också ha hjälp med att få grepp om pågående projekt för att veta vilka man ska skära ned på, eller få en process att fungera trots en decimerad personalstyrka.

– Vår styrka är att vi har bred erfarenhet – vi har kunskap om verksamhet och affär, förståelse för hur IT kan stötta företagets strategier och vet hur man bryter ner strategierna till medarbetarnivå och driver igenom förändringar, säger Petter Arvidsson.

Magnificent fungerar som stöd till företaget och tar aldrig över hela förändringsprocessen.

– Vi har fungerande angreppssätt och metoder och hjälper våra kunder att själva genomföra förändringarna. När företagen själva äger projekten blir resultaten mer hållbara.