Månatligt arkiv: oktober 2010

Nytt case: Posten gör säljprocessen mycket enklare

Försäljningsavdelningen på Posten Meddelande ökade effektiviteten och samtidigt kvaliteten på sina kundmöten. Nu är de en föregångare för andra enheter på Posten som vill genomföra liknande processer. Läs mer

Nyhetsbrev Q4 – Postens effektivare försäljningsprocess

I Magnificent Nyhetsbrev Q4 2010 kan du läsa om hur Postens försäljningsprocess blivit effektivare och om Magnificents fyra steg till att ta kontroll över processerna. Läs mer

Case Story: Struktur ger ökad marginal

IT-företaget Caperio verkar på en konkurrensutsatt marknad. Sedan starten år 2000 har företaget haft god tillväxt men ledningen ville öka sin konkurrenskraft genom strukturerade processer för verksamhetsutveckling. – Vi insåg att för att bli ännu mer framgångsrika hade vi behov … Läs mer

Rätt stöd i tuffa tider

Finanskrisen tvingar företag till snabba omprioriteringar. Det ökar vikten av att införa väl fungerande arbetsprocesser som matchar de nya riktlinjerna. Flexibilitet och snabbrörlighet har de senaste åren rankats som viktiga framgångsfaktorer av svenska företag. Och aldrig är snabba förändringar så … Läs mer

Full krisberedskap

  När den ekonomiska krisen drabbade världen i höstas visste Nicklas Burman, ICT manager på Toyota Sweden, direkt vad som måste göras. – Jag visste vilka projekt som var affärskritiska och vilka vi kunde vänta med. Jag ska inte säga … Läs mer

Utvärderar potentialen i förändrat arbetssätt

Magnificent har fått uppdraget av en verkstadskoncern att genomföra en förstudie i syfte att utvärdera potentialen i ett förändrat arbetssätt inom offert- och order hanteringen.