Frihet med kontroll

Verkstadsföretaget Seco Tools har länge haft en exceptionell tillväxt världen över. För att ledningen i Fagersta skulle få överblick krävdes en gemensam processplattform – för en verksamhet med 5 000 medarbetare i 50 länder.

När den ekonomiska krisen slog till i hösten 2009 stod Sandvik-ägda Seco Tools mitt i ett förändringsarbete för att strömlinjeforma verksamheten. – Hade vi fått ytterligare ett år på oss hade vi klarat det ännu bättre, men vi hade hunnit såpass långt att anpassningen gick mycket enklare än det annars skulle ha gjort, säger företagets globala miljö-, kvalitets- och säkerhetschef Lars Liljeqvist. Han är en av initiativtagarna till det förändringsprojekt, Common Process Platform”, som startades för drygt två år sedan. – Vi är inte klara än, men redan nu talar vi ett gemensamt ”språk” över hela koncernen. Bara ett exempel: i dag vet vi exakt hur beläggningen ser ut på våra 19 produktionsenheter runt om i världen och kan fördela resurserna därefter. I takt med framgångarna och tillväxten har Seco Tools förvandlats från ett litet företag till ett med verksamhet över hela världen. – Vi är tio gånger större i dag än för 25 år sedan, men fram tills för ett par år sedan skötte varje enhet sig själv, säger Lars Liljeqvist. – Det var först när vi försökte implementera ett gemensamt ERP-system (IT-system för informationshantering) som vi insåg hur olika varje land arbetade. För att ha någon chans att styra verksamheten, hitta synergier och fördela resurser behövde vi införa en gemensam processplattform. Seco Tools valde att ta hjälp av Magnificent för att trömlinjeforma de viktigaste processerna, exempelvis sättet man skötte produktlanseringen, orderinformation från produktionsenheterna och offertförfrågningar.

– Det var viktigt att vi gjorde arbetet själva, och tog hjälp av externa experter för stöd och rådgivning. Jag tror att det är en förutsättning för att ett sådant här projekt, där vi vill fåöverblick samtidigt som det är viktigt att varje enhets frihet bevaras, ska lyckas, säger han.

Så lyckas du med en förändringsprocess:

1. Förankra projektet hos den högsta ledningen.

2. Alla enheter måste vara med och känna sig delaktiga.

3. Välj externa konsulter som stöttar arbetet – inte sådana som gör jobbet själva.

4. IT-sidan måste se sig som en leverantör som stöttar förändringen, inte styr den.

5. Projektet är bara startpunkten. Räkna med att förändringen tar lång tid innan den börjar visa resultat, minst 3–5 år.